Loading...

Zarejestruj się

Oświadczam, że przeczytałem/przeczytałam i akceptuję Zasady Użytkowania oraz że przeczytałem/przeczytałam Informację o Polityce Prywatności
W szczególności zatwierdzam, zgodnie z art. 1341 ust. 2 i art. 1342 k.c., następujące artykuły Zasad Użytkowania: 2.3 (Prawo CarPlanner do zmian lub przerw w Usłudze lub w Serwisie); art. 5.1 (Wyłączenie odpowiedzialności CarPlanner); 7.1. (Zakaz przenoszenia przez Użytkownika Zasad Użytkowania i/lub wynikających z nich praw lub obowiązków); 8.2 (Prawo odstąpienia CarPlanner); 11.2 (Właściwy Sąd).
na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, czyli w celu otrzymywania komunikatów handlowych i promocyjnych za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu (poprzez operatora), wiadomości SMS lub MMS
na przekazanie moich danych osobowych Firmom Trzecim wskazanym w Informacji o Polityce Prywatności, aby mogły one przesyłać mi komunikaty handlowe i promocyjne za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonu (poprzez operatora), wiadomości SMS lub MMS

O nas

Obserwuj